• darkblurbg

GroeneRegio

GroeneRegio.frl teelt en verwerkt producten van natuurlijke en lokale grondstoffen waar langdurig CO2 in opgeslagen wordt. Door ketens te sluiten in samenwerking met aangesloten marktpartijen zijn we in staat de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de keten is de agrarische sector. Door het sluiten van de keten kunnen we de economische balans tussen producenten en afnemers borgen. Dit betekent dat producenten van natuurlijke grondstoffen een eerlijke prijs moet ontvangen voor de geproduceerde grondstoffen. Een prijs die bijdraagt aan de economische duurzaamheid van de producent: de agrariër.

Grondstoffenleverancier

De vraag naar natuurlijke grondstoffen zal alsmaar stijgen. Het grondstoffenakkoord (2017), een integrale afspraak tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, stimuleert de transitie naar een meer duurzame economie. GroeneRegio faciliteert door zelf, en, in samenwerking met agrarische bedrijven de productie van natuurlijke grondstoffen in Nederland te verhogen en te vermarkten.

CO2 vastlegging

Gedurende het groeiproces van vezelhennep (april-juli) onttrekt het gewas veel CO2 aan de atmosfeer. Dat is goed voor ons milieu en door onze nauwkeurige data verzameling en proces auditing zijn we in staat om deze CO2 winst te kunnen vertalen naar harde cijfers, vastgelegd in certificaten

Procesoptimalisatie

Samen met de agrarische partners, toeleveranciers en de verwerkingsindustrie hebben we een functionele en duurzame procesinrichting kunnen implementeren die leidt tot meer gebruik van natuurlijke grondstoffen in Nederland.