• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bemesten met professionals

Gepubliceerd op: 28-01-2021

Het bemesten van landbouwgronden ten behoeve van vezelhennep teelt verdient veel aandacht. Het wordt steeds belangrijker om het bemestingplan af te stemmen op (het gebrek aan) voedingswaarden in de bodem. Mede daarom zijn we het partnerschap aangegaan met De Samenwerking B.V.

De Samenwerking BV is onze partner om de teelt/ productie activiteiten duurzaam en nauwkeurig in te richten. Het bedrijf helpt ons met de analyses van de bodem en stemt de benodigde voeding af op de grondanalyses en de beoogde gewasteelt.

Precisielandbouw 

Door middel van precisielandbouw heeft De Samenwerking BV plaats-specifieke informatie verkregen vaan de percelen van GroeneRegio en de gesteldheid en toestand van de bodem, in relatie tot de beoogde teelt, in kaart gebracht. Aan de hand hiervan heeft het bedrijf een mestplan opgesteld. Met behulp van de nieuwste technieken wordt het mestplan vertaald naar plaats-specifieke grondbewerking. 

We hebben voor deze specifieke aanpak gekozen met als doel om geen energie, meststoffen en zaden te verliezen. Daarnaast leidt deze aanpak tot verminderende milieubelasting en stimuleert het de biodiversiteit. We zetten droes in, maken digitale kaarten en vertalen de input van sensoren naar exacte RTK-GPS toepassingen.